Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

FOKUS, FFA og Abelia

Telemarksforsking er medlem av FOKUS, FFA og Abelia.

FOKUS er organisasjonen for forskningsinstitutter i regionene, et samarbeidsorgan med i alt 11 medlemmer. Medlemsinstituttene er lokalisert over hele Norge.

FFA - Forskningsinstituttenes Fellesarena er et interesseorgan for 51 norske FoU-institutter med basisbevilgning fra Norges Forskningsråd. Les mer om FFA her:Ekstern link. Telemarksforsking tar ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 1100 medlemsbedrifter. Les mer om Abelia her:Ekstern link. Telemarksforsking tar ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Senter for kultur- og idrettsstudiar

Dette er eit samarbeid mellom Telemarksforsking og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Senteret er lokalisert ved HSN avd.Bø og har som oppgåve å fremje forsking på kultur- og idrettsfeltet med utgangspunkt i forskingsmiljøa ved dei to institusjonane.

Les mer om SKI her:Ekstern link. Telemarksforsking tar ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Illustrasjonsbilde

Mål, verdier og faglig profil

Telemarksforsking skal være et nasjonalt forskingsinstitutt med regional forankring og internasjonal relevans.

Telemarksforsking er et selvstendig regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge.

Instituttet har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder: Kulturforsking, kommune- og velferdsforsking og regional utvikling.

Telemarksforsking er en frittstående stiftelse med ca 30 forskere i daglig aktivitet for kunder og oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Vi deltar også i flere europeiske forskingsprosjekter. Vi legger vekt på å kombinere praksisnær forskning med høy vitenskapelig kvalitet. Vi er opptatt av formidling og konkret anvendelse av våre forskningsresultater. Vårt mål er at forskningen skal utgjøre en forskjell, kunnskap kan og skal bringe verden videre.

I all vår aktivitet, både internt og overfor samarbeidspartnere og kunder er vi bevisst våre verdier: Vi skal være troverdige, nyskapende, tverrfaglige og ikke minst; ha det gøy på jobben! Vi er seriøse forskere, men vi er ikke gravalvorlige!

Telemarksforsking mottar årlig basisbevilginger fra Norges forskingsråd og vi er medlemmer av FOKUS – organisasjonen for norske regionale forskingsinstitutter og FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena.

pil Last ned vår årsmelding

FOKUS, FFA og Abelia

Telemarksforsking er medlem av FOKUS, FFA og Abelia.

FOKUS er organisasjonen for forskningsinstitutter i regionene, et samarbeidsorgan med i alt 11 medlemmer. Medlemsinstituttene er lokalisert over hele Norge.

FFA - Forskningsinstituttenes Fellesarena er et interesseorgan for 51 norske FoU-institutter med basisbevilgning fra Norges Forskningsråd. Les mer om FFA her:Ekstern link. Telemarksforsking tar ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 1100 medlemsbedrifter. Les mer om Abelia her:Ekstern link. Telemarksforsking tar ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Senter for kultur- og idrettsstudiar

Dette er eit samarbeid mellom Telemarksforsking og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Senteret er lokalisert ved HSN avd.Bø og har som oppgåve å fremje forsking på kultur- og idrettsfeltet med utgangspunkt i forskingsmiljøa ved dei to institusjonane.

Les mer om SKI her:Ekstern link. Telemarksforsking tar ikke ansvar for innhold på eksterne sider.