Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Access to culture

Policy analysis


Europeisk prosjekt for å studere ulike lands kulturpolitikk i forhold til demokratisering og tilgjengeliggjøring av kultur. Finansiert av Europakommisjonens kulturprogram (EU) og administrert av EDUCULT, Wien.