Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018

 

Formidlings- og analysearbeid for diverse kommuner

Publiseringer i prosjektet    
Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus 2015
Nettverkssamling om kommunestruktur for ansatte i "Lister 5" 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
Kommunale næringsfond 2014