Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner

 

Bistå med dokumentasjon, formidling og rådgivning på kommuneøkonomifeltet.