Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av kommunestruktur på Nordmøre

 

Formålet med dette prosjekt er å utrede ulike alternativer for kommunestrukturer på Nordmøre.

Tilsammen er det 13 strukturalternativer som utredes:
 1. Storkommune Nordmøre - Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal
 2. Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure-Smøla
 3. Kristiansund-Averøy-Halsa-Gjemnes-Tingvoll-Eide
 4. Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll
 5. Hemne-Hitra-Aure-Smøla-Halsa
 6. Aure-Smøla-Halsa
 7. Averøy og Eide
 8. Surnadal-Halsa
 9. Surnadal-Rindal
 10. Sunndal-Surnadal
 11. Sunndal-Nesset-Tingvoll
 12. Sunndal-Oppdal
 13. Eide, Fræna og Averøy

Arbeidet består av 5 delrapporter: 

 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Gode og likeverdige tjenester
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati
 • Sluttrapport

Publiseringer i prosjektet    
Kommunereformen og Halsa kommune. Kan Halsa bestå som egen kommune? 2015
Kommunereformen og Tingvoll kommune. Kan Tingvoll bestå som egen kommune? 2015
Kommunereformen og Hitra kommune. Kan Hitra bestå som egen kommune? 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Sluttrapport 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Sluttrapport 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenestetilbud 2015
Kommunereformen og Sunndal kommune 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunestruktur på Nordmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015