Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet

 

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en følgeevaluering av en forsøksordning der tre kommuner får utvidet sitt oppgave- og finansieringsansvar for barneverntjenester. Forsøkskommunene overtar store deler av ansvarsområdet til det statlige barnevernet og får dermed et helhetlig ansvar for barnevernet som en fullt ut kommunal tjeneste.

Publiseringer i prosjektet    
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2017