Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mentoring, nettverk og samlokalisering

Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene


Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskapsbaserte modeller og verktøy som kan gjøre det offentlige virkemiddelapparatet bedre i stand til å møte utviklingsbehov i regionale kulturnæringer. I prosjektet skal det gjennomføres kvalitative casestudier av regionale utviklingstiltak for kulturnæring med ulikt innhold og organisering. Det inngår også en metastudie av kulturnæringens politiske og diskursive sider i prosjektet.

Vi stiller forskningsspørsmål som: Hva kjennetegner vellykkede eksisterende offentlige stimuleringstiltak rettet mot regionale kulturnæringer? Hva slags retorikk, diskurser og idealer kommer til uttrykk når kulturnæring omtales i politikk og praksis, og hvilke rom skapes for kulturbedriftenes erfaringer, tenkemåter og behov i kulturnæringsdiskursen? Hvordan kan ny kunnskap om suksessrike modeller for styrking av regional kulturnæring overføres til relevante aktører?

Publiseringer i prosjektet    
Kreativ næring i Grenland 2018
Kreativ næring i Tinn kommune 2018