Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke

 

Bistå med utredning, analyse, prosessveiledning og fasilitering for å realisere økonomiske innsparinger i kommunens drift.

Publiseringer i prosjektet    
Omstillingsprosjekt Målselv kommune 2017