Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vega kommune - ressursbruksanalyse skole

 

Vurdere drift/ressursbruk og organisering av skoledriften i Vega kommune.

Publiseringer i prosjektet    
Oppfølgingsrapport – Vega barne- og ungdomsskole 2017