Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse

 

Gjennom en surveyundersøkelse skal prosjektet undersøke barrierer for korpsdeltagelse