Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice

Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice

 

Prosjektet skal gi økt kunnskap om og vurdere nye løsninger for hvordan restproduktet fra pressing av epler kan håndteres og benyttes. Hensikten er å vurdere om eplepressrest kan få en miljømessig og økonomisk merverdi sammenliknet med dagens håndtering gjennom å se pressresten i et sirkulært bioøkonomisk perspektiv og mulighetene for innovasjon og entreprenørskap.

Askim frukt- og bærpresseri, Telejuice og Epleblomsten produserer juice av eple, og de har en pressrest fra produksjonen som kunne vært utnyttet bedre. Dette forprosjektet er et samarbeid mellom de tre bedriftene og Telemarksforsking med finansiering fra Innovasjon Norge.

 

Publiseringer i prosjektet    
Eplepressrest i kretsløp 2018