Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Individuell boligplan - forprosjekt

 

Hovedformålet med tiltaket Individuell boligplan er å optimalisere bruken av gjennomgangsboliger i Sandefjord kommune. Gjennomgangsboliger skal tilbys i en overgangsfase og målet er å øke andelen beboere som finner egen bolig i løpet av en treårsperiode. Det overordnede målet er å beskrive innholdet i tiltaket Individuell boligplan, hvordan det eventuelt virker på gjennomstrømning i kommunale boliger, og hvem det har best virkning for.