Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform

Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform

 

Forprosjektet skal legge grunnlaget for utvikling av samhandlingsarenaer som springbrett for utvikling og testing av innovative, bærekraftige løsninger i norske distrikts- og bykommuner, etter inspirasjon fra metoden Urban Living Labs (ULL). Dette skal gjøres gjennom økt kunnskap om hvordan organisere og drive samskapingsarenaer hvor offentlig og privat sektor, innbyggere og kompetansemiljøer samles.                                                                                                   

Deltakerkommuner i prosjektet er Træna, Bodø og Oslo kommune (ved Bydel Bjerke med Hovinbyen) i samarbeid med oppstillingsinitiativet «Pådriv», Nordland fylkeskommune og DOGA. Telemarksforsking leder forprosjektet, som har finansiering fra Forskningsrådets program FORKOMMUNE. Prosjektet bygger videre på oppdraget Telemarksforsking hadde for DOGA om bruk av metoden Urban Living Lab i stedsutvikling.

Publiseringer i prosjektet    
Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden 2019