Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser

 

Prosjektets formål er å dokumentere kostnadsutviklingen i barnehagesektoren. Arbeidet presenteres i årlige rapporter i en rapportserie som Telemarksforsking har hatt ansvaret for siden 2011, og dette aktuelle prosjektet dekker tre slike årganger. Prosjektet omfatter også årlige beregninger av nasjonale tilskuddssatser til private barnehager.

Publiseringer i prosjektet    
Nasjonale satser til private barnehager i 2019 2018
Kostnader i barnehager 2016 2018