Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak NAV har hatt i sin portefølje. Arbeids- og sosialdepartementet har satt i gang et treårig forsøk der noen kommuner får et utvidet ansvar finansiering og forvaltning av tiltaket. Prosjektets formål er å undersøke om forsøket gir et bedre tilbud for brukerne.