Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Konseptutvikling kulturandelsgard

 

Ein forstudie for å undersøke om prinsippa for andelsgardar kan vere ein forretningsstrategi også for kultur- og opplevingsgardar.