Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)

 

Formålet med prosjektet er å evaluere IMDis ordning med tilskudd til kommunale utviklingsmidler til norsk og samfunnsopplæring for innvandrere.