Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk idrettsindeks

 

Norsk idrettsindeks er en årlig oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner, regioner og fylker. Norsk idrettsindeks bygger videre på det arbeidet Telemarksforsking har gjort på kulturfeltet med Norsk kulturindeks.

Indeksen er basert på tall fra idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund og anleggsdata fra anleggsregisteret. I Norsk idrettsindeks ser vi spesielt på sammenhengen mellom idrettsaktivitet og anleggskapasitet.

Publiseringer i prosjektet    
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Troms 2017
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Bodø 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Rogaland 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. 2018
Norsk idrettsindeks 2018. Resultater for Lørenskog kommune 2018