Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Musikk i Hedmark og Oppland

 

I dette prosjektet utarbeider Telemarksforsking en modell for en ny fylkeskommunal satsing på produksjon og formidling av musikk i Innlandet. Forslaget bygger på en nullpunktsanalyse av musikklivet i Oppland og Hedmark i dag, en gjennomgang av tilgjengelige organisasjonsformer, samt en omfattende kartlegging av musikkfeltets behov, med utgangspunkt i fylkeskommunenes kriterier for god formidlingsutvikling.

Publiseringer i prosjektet    
En høysang for Innlandet 2018