Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen

 

I forbindelse med regionreformen ønsket Kongsvingerregionen en rapport om regionens videre tilhørighet. Alternativene var Viken eller Innlandet. Telemarksforsking sitt oppdrag gikk ut på å evaluere i hvilken retning Kongsvingerregionen burde gå, ut i fra gitte fokusområder som politisk innflytelse, identitet, infrastruktur, næringsliv og befolkning. 

Publiseringer i prosjektet    
Kongsvingerregionen 2017