Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

 

Formålet med prosjektet å kartlegge hvordan opptrappingsplanen mot vold og overgrep er utformet og hvordan den blir implementert innenfor det forebyggende arbeidet, innen behandlingsapparatet og i justissektoren. I tillegg skal evalueringen bidra med kunnskap til sentrale og lokale myndigheter om videre satsing og implementering.