Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Helse- og velferdsplan for Drangedal kommune

 

Vi bistår med analyser og skriving av overordnet helse- og velferdsplan for Drangedal kommune.

Publiseringer i prosjektet    
Helse- og velferdsplan 2018-2027 2018