Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nettverk for forskningsbasert planlegging

 

Et nettverk av 12 kommuner og Telemarksforsking skal samarbeide om å øke kunnskapen om hvordan en kommune kan påvirke samfunnsutviklingen i ønsket retning. Nettverket består av kommunene Fredristad, Sarpsborg, Indre Østfold, Drammen, Kongsberg, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Notodden, Bø og Seljord. Det skal utarbeides analyser for benchmarking av samfunns- og næringsutvikling for alle kommunene hvert år. Nettverket samles to ganger hvert år for erfaringsutveksling.

Publiseringer i prosjektet    
Indre Østfold kommune-minirapport 2017