Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Drifts- og ressursgjennomgang: Hattfjelldal kommune

Omstillingsprosjekt


Hattfjelldal kommune ønsker en drifts- og ressursgjennomgang i forbindelse med sitt omstillingsprosjekt. Kommunen ønsker å effektivisere sin drift, både i form av effektivisering og organisering. Kommunen ønsket med dette å få en bedre økonomi og en fremtidsrettet organisering og drift.

Publiseringer i prosjektet    
Hattfjelldal kommune 2018