Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene

 

I dette prosjektet framskaffer Telemarksforsking sammen med NTNU et kunnskapsgrunnlag om kulturskoler som utgangspunkt for en melding til Stortinget om barne- og ungdomskultur og kulturskolen. Målet er å gi en oversikt over hvilket tilbud kulturskoler gir, hvordan arbeidet er organisert og hvilke målgrupper tilbudet er rettet inn mot. Videre vil det være viktig å få frem hvilke utfordringer og muligheter kommunene står ovenfor på dette feltet.