Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Idealmål for netto driftsresultatet

Hva bør det ligge på for at den enkelte kommune skal kunne møte svingninger?


Hovedformålet med prosjektet er å utvikle en ny metode som kan gi anbefaling om nivået for netto driftsresultat i den enkelte kommune og fylkeskommune. Det skal kartlegges spesielt hvilke svingninger kommuner og fylkeksommuner vil kunne forvente å være utsatt for, og hvor høyt netto driftsresultatet bør være for å kunne møte svingningene uten at det får store utslag i driftsutgiftene (aktivitetsnivået).