Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune

 

Evaluering av to-nivåmodell i Tingvoll kommune for å få kunnskap om hvorvidt organisasjonsmodellen bidrar til å realisere måla som ble sett for organisasjonsendringen i 2013/2015