Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bistand til gjennomføring av survey for Akademiet for yngre forskere

 

Telemarksforsking bidrar til å gjennomføre en spørreundersøkelse i regi av Akademiet for yngre forskere (AYF), der unge forskere under 45 år er målgruppe. Telemarksforsking har fått oppdraget om å være databehandler for den webbaserte spørreundersøkelsen.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at unge forskeres karrierer og arbeidsvilkår er under debatt. Spørsmålene handler om hvordan det oppleves å være ung forsker i Norge, hvordan de ser på sine karrieremuligheter og -utfordringer, sitt forhold til forskningskvalitet og åpen forskning, samt internasjonalisering og mangfold i akademia. Svarene fra undersøkelsen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag som AYF ønsker å bruke for å forsøke å forbedre situasjonen for yngre forskere i Norge.