Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket

 

Målet med forstudien er å utvikle rammene for ei strategisk satsing på mat og reiseliv for å auke verdiskaping og attraktivitet for næringsutvikling, besøk og busetnad i Fjell-Norge.

Publiseringer i prosjektet    
Matmanifest. Kva skal vi med det? 2018