Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger

 

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal slå seg sammen fra og med 1. januar 2020, og ønsker å få utarbeidet scenarier som kan bidra til å skape en felles forståelse for en felles framtid, og synliggjøre og skape oppslutning om hvilke grep som må tas for å utvikle kommunen. Oppdraget omfatter utarbeidelse av utfordringsdokument med scenarier, medvirkningsprosess og sluttrapport med oppsummering av resultater.

Publiseringer i prosjektet    
Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger 2018
Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger 2018
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger 2018
Workshop 3: Mulige framtidsbilde og framtidige tenestebehov 2018
Samskaping i Nye Stavanger 2018
Workshop 2: Lokalsamfunn og samspel 2018