Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av barnevernet i Sarpsborg kommune

 

Evaluering av barneverntjenesten med tanke på økonomi, ressursbruk, organisering, bemanning, tiltaksprofil og samarbeid med andre tjenester.

Publiseringer i prosjektet    
Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune 2018