Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid

 

Evalueringen skal gi en vurdering av tilskuddsordningenes grad av måloppnåelse og om tilskuddsordningene er effektive i ressursbruk og organisering. Vurderingen skal både gjøre seperat for de enkelte ordningene og for ordningene samlet. Hovedvekt i evalueringen skal være på vurderingen av alternativer for faglig innretning.