Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lokaliseringsprinsipper for kommunale arbeidsplasser og funksjoner

 

Formålet med prosjektet er å identifisere kunnskapsbaserte prinsipper og hensyn som kan eller bør legges til grunn når man skal ta stilling til plasseringen av arbeidsplasser og funksjoner. Formålet med dette er å etablere et godt grunnlag for involvering og refleksjon slik at partene i de tre kommunene har mest mulig felles grunn før vi endelig skal ta stilling til lokaliseringsspørsmålene.

Publiseringer i prosjektet    
Kriterier for lokalisering av kommunale arbeidsplasser og tjenester 2018