Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Telemark fylkeskommune - kompetanseoverføring internasjonalisering

 

Prosjektet omhandler kompetanseoverføring og opplæring innen Telemark fylkeskommune sitt internasjonaliseringsarbeid.