Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Høyanger kommune - barnehage- og skolebruksplan

 

Prosessledelse og grunnlagsarbeid i anledning barnehage- og skolebruksplan for kommunen.