Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Søndre Land kommune i møte med framtida

 

Prosjektet skal bidra til at kommunen i løpet av økonomiplanperioden 2019 - 2022 oppnår balanse mellom inntekter og‏‏‎‎‏‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎ utgifter, samtidig som det skapes økonomisk handlingsrom til å prioritere tiltak og strategier for å nå kommunens langsiktige mål i kommuneplanens samfunnsdel.

Publiseringer i prosjektet    
Omstillingsbehov i Søndre Land kommune 2019