Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter

Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter

 

KMD har startet arbeidet med en stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Departementet ønsker i den forbindelse en gjennomgang av virkemidlene i politikken overfor nasjonale minoriteter, spesielt av departementets samordningsrolle, dialogformer/-arenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter og tilskuddsordninger. I gjennomgangen er det viktig å se på utviklingen av virkemidlene over tid.

Foto: «Finnskogens hus», av arkitektene Filip Lipinski, JurᚠLasovský, Hanna Johansson og Andrea Baresi, vinnerutkastet til nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog.