Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

 

Evaluering av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune.

Publiseringer i prosjektet    
Regional analyse Strand 2018 2019