Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomisk utgreiing - grensejustering Bjørke og Viddal

 

Få fram et så fullstendig som mulig faktagrunnlag for økonomiske effekter av grensejusteringen.