Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Rammeavtale Agder 2015-19

 

Bistå med kommunaløkonomisk dokumentasjon, formidling og rådgivning.