Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Compendium of Cultural policies and trends i Europe

Redigering av den norske profilen


Compendium of cultural policies and trends in Europe (Compendium) er et webbasert informasjons- og overvåkingssystem som beskriver kulturpolitikken til medlemslandene i Europarådet. Prosjektet ble initiert av Styringskomiteen for Kultur (CDCULT) og har vært administrert av European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts) siden 1998.

De ulike lands profiler utarbeides og oppdateres av uavhengige kulturpolitiske eksperter, i samråd med aktuelle departementer. Informasjonen som presenteres i profilene, er utledet fra en rekke kilder, inkludert forskningsstudier, offentlige dokumenter og rapporter, mediedebatter etc.

Nettsiden finner man her:

http://www.culturalpolicies.net