Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon

 

Rammeavtale på kommuneøkonomi etter samme modell som tidligere. Opsjon på avtalen for 1+1 år.