Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor

 

Prosjektet skal kartlegge modeller for innbyggerivolvering og samskaping i utvikling av kommunale tjenester. Dette skal danne et kunnskapsgrunnlag basert på norske kommuners erfaringer, for utvikling av et helhetlig system for å involvere innbyggere i kommunens innovasjonsarbeid.