Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Vesterålen barnevern

 

Foreta en evaluering av det interkommunale barnevernssamarbeidet i Vesterålen (kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Øksnes og Sortland). Evalueringstemaene er økonomi, kvalitet og samarbeidet mot de enkelte tjenestene i de deltakende kommunene.