Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess

 

Formålet med prosjektet er å hente ut erfaringer fra sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner som kan ha overføringsverdi til andre fylkeskommuner som er i gang med tilsvarende prosesser.

Publiseringer i prosjektet    
Nye Trøndelag 2018