Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning om konsertarrangører

 

Målet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap om norske konsertarrangører, deres utfordringer og deres betydning i musikklivet.

Hvert år arrangeres det en rekke konserter rundt om i landet på en rekke ulike arenaer; kulturhus, små klubbscener, store arenaer, konserthus til og med hjemme i stua til folk. Konsertene arrangeres av frivillige ildsjeler, offentlig ansatte, private promotører eller musikerne selv. Konsertarrangørene utgjør en vesentlig del av norsk musikkliv og bidrar til å skape den viktigste inntektskilden til norske musikere. Kunnskapen om norske konsertarrangører er begrenset. Vi vet lite om deres betydning, deres utfordringer, hvordan arrangørene jobber og de økonomiske forholdene til disse.

På oppdrag fra Norsk kulturråd utreder Telemarksforsking disse spørsmålene. Vi analyserer blant annet kunstneriske valg, økonomiske forhold, risikotaking, maktforhold, omfang og politikk.