Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Museumsforskning Møre og Romsdal

 

Museene i Møre og Romsdal ønsker å styrke sin virksomhet knyttet til forskning. I dette prosjektet skal det utarbeides en felles forsknings- og innovasjonsstrategi for de fire museene i fylket: Nordmøre museum, Romsdalsmuseet, Sunnmøre museum og Kulturkvartalet.

Publiseringer i prosjektet    
Forsknings- og innovasjonsstrategi for museene i Møre og Romsdal 2018