Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vurdering av Skolestruktur i Fræna kommune

Malme, Sylte, Haukås og Tornes skolekrets


Fræna kommune har i en årrekke hatt en usikkerhet knyttet til deler av skolestrukturen i kommunen. Telemarksforsking har fått i oppdrag å se nærmere på skolestrukturen til Malme, Sylte, Haukås og Tornes skoler. Formålet er å få en skolestruktur som både sikrer god kvalitet for skolebarna og er økonomisk bærekraftig.

Publiseringer i prosjektet    
Skolestruktur i Fræna kommune 2018
Voksenopplæringen og flyktningetjenesten i nye Midt-Telemark kommune 2018