Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Markedssvikt i barnehagesektoren

Nærmere analyse av tilskuddmodellen


Prosjektet omhandler barnehagemarkedet og mulighetene for private eiere til å ta ut profitt som følge av markedssvikt. Mer spesifikt ser vi på om finansieringssystemet i seg selv kan være utgangspunkt for en slik markedssvikt.

Publiseringer i prosjektet    
Økonomiske resultater i private barnehager 2018