Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Organisering av flyktningtjenesten og voksenopplæring i ny kommune

Bø kommune


Telemarksforsking har på oppdrag fra Bø og Sauherad kommuner, evaluert flyktningtjenesten og voksenopplæringen i de to kommunene. Bakgrunnen for oppdraget er sammenslåingen mellom de to kommunene og hvordan disse tjenestene skal organiseres i den nye kommunen.